Aktualności

06.02.2016 r.

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność przekazać Państwu internetową aplikację obsługującą projekt: „System kształcenia i weryfikacji przygotowania zawodowego trenerów PZPS”. Celem tego projektu jest usunięcie jednego z głównych mankamentów polskiej siatkówki jakim jest brak jednolitego pod względem metodycznym systemu kształcenia trenerów, między innymi poprzez wprowadzenie jednolitych i jasnych kryteriów sprawdzających stopień przyswojenia wiedzy.

Ustawa „deregulacyjna”, która weszła w życie 23 sierpnia 2013 r., powierza kształcenie przyszłych kadr trenerskich Związkom Sportowym, w tym także Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej. Jako pierwsi podjęliśmy się tego zadania, zdając sobie jednocześnie sprawę, że wejście nowego systemu będzie na początku trudne ale w perspektywie podkreśli rangę naszego zawodu.

Z założeniami tego programu mogą Państwo szczegółowo zapoznać się przeglądając menu aplikacji zamieszczonej na stronie www.egzaminytrenerskiepzps.pl

Zapraszamy wszystkie podmioty kształcące trenerów do współpracy, dzięki której będziemy mogli stale udoskonalać program, zgodnie z najnowszymi trendami w siatkówce.

Zakładamy, że będzie on pomocą dla ośrodków kształcących, dając przyszłym trenerom możliwość korzystania z nowoczesnych osiągnięć szkolenia w siatkówce, także tych praktycznych.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w programie. Życzymy satysfakcji ze zdobytej wiedzy, zdanych egzaminów i mamy nadzieję, że ten wysiłek przyczyni się do odnoszenia sukcesów w pracy zawodowej.

Alojzy Świderek
Polski Związek Piłki Siatkowej
Akademia Polskiej Siatkówki


10.06.2016 r.

Szanowni Państwo,

Minęło ponad 3,5 miesiąca działania „Systemu kształcenia i weryfikacji przygotowania zawodowego trenerów PZPS”. Określając zasady funkcjonowania systemu zakładaliśmy jego weryfikację po pierwszych przeprowadzonych egzaminach. Biorąc pod uwagę jego nowatorską formułę i unikalność w polskim sporcie, liczyliśmy się z pewnymi niedoskonałościami, które można było zidentyfikować tylko podczas działania systemu. Czas ten wykorzystaliśmy także na analizę funkcjonowania systemu od strony merytorycznej (skorygowano pewne błędy w materiałach dydaktycznych, pytaniach i odpowiedziach) i informatycznej (ulepszono działanie systemu).

Krótka statystyka działania systemu:

  • Utworzono ponad 300 kont użytkowników systemu
  • Opłacono ok. 70 abonamentów –tylu użytkowników kont aktywnie uczestniczy w procesie kształcenia
  • Przeprowadzono ponad 2400 próbnych testów w poszczególnych kategoriach i próbnych testów egzaminacyjnych. Rekordzista miał ponad 200 godz. spędzonych na rozwiazywaniu testów
  • W siedzibie Związku przeprowadzono dwie sesje egzaminacyjne w dniach 25.04.2016 i 30.05.2016 w których uczestniczyło łącznie 27 osób. Egzamin zdało 24 uczestników co stanowi 88,9% ogólnej ilości zdających
  • Średnia wyników zdanych egzaminówto 85,5% przy progu zdawalności 65%
  • Czas w którym egzaminowani kończyli rozwiązywanie testu egzaminacyjnego (100 pytań) wyniosła średnio 45min.
  • Biorąc pod uwagę dobre przygotowanie uczących się planujemy docelowo podwyższenie progu zdawalności

Cieszy nas dążenie do perfekcjonizmu wielu uczących się, polegające na dogłębnej analizie materiałów dydaktycznych i przeprowadzaniu dużej liczby testów próbnych. Osoby, które nie zdały egzaminu, często przystępowały do niego „z marszu”, przeprowadzając niewielką liczbę próbnych testów egzaminacyjnych i testów w poszczególnych działach.

Analiza powyższych danych daje nam podstawę do zmiany struktury egzaminu polegającej na:

  • Skróceniu czasu trwania egzaminu ze 150 do 100 minut
  • Podwyższeniu progu zdawalności z 65% do 70% przy zachowaniu 100 pytań egzaminacyjnych

Pozostałe założenia systemu pozostają bez zmiany.

Alojzy Świderek 
Polski Związek Piłki Siatkowej

Akademia Polskiej Siatkówki


15.07.2016 r.

Szanowni Państwo,

Zmodyfikowaliśmy materiały dydaktyczne dostępne w naszej aplikacji www.egzaminytrenerskiepzps.pl dołączając nowy dział „Przepisy gry”. Wiedza dotycząca tej kategorii, pytania i odpowiedzi zostały opracowane przez Wydział Sędziowski PZPS.

Przygotowany materiał nie wyczerpuje wszystkich zagadnień związanych z sędziowaniem siatkówki ale umożliwia zapoznanie się z jej głównymi regułami.

Sądzę, że przedstawiony materiał dydaktyczny i 23 pytania z odpowiedziami znajdą uznanie przyszłych trenerów. Trzy losowo wybrane pytania z tego materiału będą wśród pytań egzaminacyjnych.

Alojzy Świderek 
Polski Związek Piłki Siatkowej
Akademia Polskiej Siatkówki


08.02.2017 r.

Szanowni Państwo,

W tych dniach mija rok od uruchomienia aplikacji internetowej www.egzaminytrenerskiepzps.pl obsługującej projekt: „System kształcenia i weryfikacji przygotowania zawodowego trenerów PZPS”.

Aplikacja działa bez zastrzeżeń, utworzonych zostało ponad 620 kont użytkowników, opłaconych aktywnych kont mamy ponad 150. Przeprowadzono 4 tury egzaminów, w wyniku których 69 osób otrzymało dyplomy „Trenera piłki siatkowej PZPS”.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom instruktorów piłki siatkowej, PZPS wprowadza promocję, której zasady przedstawiamy na zakładce „PROMOCJA” naszej strony.

Równocześnie przypominamy instruktorom piłki siatkowej, że aby móc po 01.10.2020 r. prowadzić zespoły w systemie rozgrywek PZPS, PLPS S.A. i WZPS, powinni oni do tego czasu podwyższyć swoje kwalifikacje do tytułu „Trenera piłki siatkowej PZPS”.

Alojzy Świderek 
Polski Związek Piłki Siatkowej
Akademia Polskiej Siatkówki