Założenia

  • Egzamin końcowy przeprowadzany będzie w formie testu komputerowego, ale nie przez Internet! Strona internetowa www.egzaminytrenerskiepzps.pl służy do uczenia się, a próbne testy mają jedynie weryfikować stopień przyswojenia wiedzy
  • Kandydat może wybrać datę egzaminu, z terminów ustalanych przez PZPS lub zgłaszanych przez inne podmioty
  • W siedzibie PZPS organizowane będą 3 egzaminy w ciągu roku

       - w ostatni poniedziałek stycznia,

       - w ostatni poniedziałek maja,

       - w ostatni poniedziałek września

  • Egzaminy organizowane będą na terenie całej Polski, jeśli zbierze się grupa min. 10 osób, np. w AWF, w WZPS lub siedzibie innego podmiotu kształcącego
  • W ciągu 18 miesięcy w cenie zakupu klucza dostępu każdy ma prawo przystępować do egzaminu max. 3 razy bez dodatkowych opłat
  • Ostatni termin egzaminu nie może być późniejszy niż 18 miesięcy od momentu pierwszego logowania po opłaceniu abonamentu
  • Termin i miejsce egzaminów będą określane i publikowane z wyprzedzeniem na stronie internetowej www.egzaminytrenerskiepzps.pl oraz przesyłane mailowo do wszystkich zapisanych na egzamin
  • Użytkownik nie ma możliwości zapisania się na egzamin lub zmienienia jego terminu, jeżeli pozostało 14 dni lub mniej do egzaminu. Próba zgłoszenia zmiany terminu z opóźnieniem będzie odrzucana przez system. W przypadku niezgłoszenia się na egzamin osoba zdająca traci jedno z trzech przysługujących mu podejść egzaminacyjnych