Informacje techniczne

  • Zalogowanie się do strony internetowej będzie możliwe po utworzeniu konta i opłaceniu dostępu. Opłata zawiera dostęp do materiałów dydaktycznych oraz koszt egzaminu, patrz EGZAMIN - Opłaty
  • Możliwość korzystania z dostępu do strony internetowej przez okres 18 miesięcy od chwili pierwszego zalogowania
  • Możliwość ściągnięcia (w całości bądź w częściach) materiału dydaktycznego na dowolny sprzęt elektroniczny
  • Do każdego pliku z materiałem dydaktycznym dołączone jest pytanie z czterema odpowiedziami. Wśród czterech odpowiedzi jedna jest prawdziwa
  • Możliwość przeprowadzenia nieograniczonej liczby testów sprawdzających poziom Twojej wiedzy