Informacje techniczne

  • Utworzenie konta i opłacenie abonamentu umożliwi dostęp do materiałów dydaktycznych oraz egzaminów próbnych i egzaminu końcowego. Patrz EGZAMIN - Opłaty
  • Możliwość korzystania z dostępu do strony internetowej przez okres 18 miesięcy od chwili pierwszego zalogowania po opłaceniu abonamentu
  • Możliwość pobrania (w całości bądź w częściach) materiału dydaktycznego na dowolny sprzęt elektroniczny
  • Do każdego pliku z materiałem dydaktycznym dołączone jest pytanie z czterema odpowiedziami. Wśród czterech odpowiedzi jedna jest prawidłowa
  • Możliwość przeprowadzenia nieograniczonej liczby testów sprawdzających poziom wiedzy