Promocja

16.09.2018 r.

GRANICZNA DATA 1.10.2020 R. DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH TYTUŁ "INSTRUKTORA SPORTU Z PIŁKI SIATKOWEJ" CORAZ BLIŻEJ!

Informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu PZPS osoby posiadające tytuł "Instruktora sportu z piłki siatkowej" (dyplom wydany przed 23.08.2013 r.) powinny podwyższyć swoje kwalifikacje do tytułu „Trenera piłki siatkowej PZPS” do 1 października 2020 r. Do tego czasu osoby te mają prawo do prowadzenia zespołów kobiet i mężczyzn w ramach systemu rozgrywek PZPS, PLPS S.A. i WZPS.

Mając na uwadze powyższy wymóg oraz zbliżający się termin 1 października 2020 r. Polski Związek Piłki Siatkowej wprowadza promocję dla wszystkich osób posiadających tytuł „Instruktora sportu z piłki siatkowej” (dyplom wydany przed 23.08.2013 r.).

Promocja polega na wydłużeniu o 4 miesiące (z 18-tu do 22-ch miesięcy) dostępu do materiałów dydaktycznych, próbnych testów i terminów przystąpienia do egzaminu.

Promocja obowiązuje do 31.12.2018 r. i jest ostatnią tego typu promocją!

Instruktorzy piłki siatkowej chętni do skorzystania z promocji powinni:

1.     Zalogować się przez stronę www.egzaminytrenerskiepzps.pl  do systemu i utworzyć konto

2.     Opłacić dostęp w cenie 990 zł

3.     Przesłać skan legitymacji „Instruktor sportu z piłki siatkowej” na adres mailowy aswiderek@pzps.pl wraz z informacją o opłaconym dostępie do konta

Po otrzymaniu tej informacji dostęp do konta zostanie w ciągu kilku dni przedłużony z 18 do 22 miesięcy .

Promocja dotyczy także wszystkich aktywnych użytkowników (opłacony dostęp) systemu, posiadających dyplom „Instruktora sportu z piłki siatkowej” wydany przed 23.08.2013 r. Warunkiem przedłużenia abonamentu jest przesłanie skanu dyplomu „Instruktora sportu z piłki siatkowej” na adres aswiderek@pzps.pl wraz z informacją o opłaconym dostępie.

Jednocześnie przypominamy, że brak podwyższenia kwalifikacji do tytułu "Trener piłki siatkowej PZPS" w terminie do dnia 25 maja 2020 r. (ostatni termin egzaminacyjny przed sezonem 2020/2021) skutkował będzie niemożnością otrzymania licencji trenerskiej na sezon 2020/2021.

W celu uzyskania szczegółowych informacji nt. „Systemu weryfikacji przygotowania zawodowego oraz nadawania uprawnień trenerskich PZPS” wszystkich nowych i aktywnych użytkowników systemu zapraszamy na stronę www.egzaminytrenerskiepzps.pl. W razie wątpliwości proszę pisać na adres aswiderek@pzps.pl


09.06.2018 r.

OSTATNI MOMENT ABYŚ ZOSTAŁ "TRENEREM PIŁKI SIATKOWEJ PZPS" BEZ UTRATY PRACY W SIATKÓWCE - PROMOCJA!

Informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu PZPS osoby posiadające tytuł "Instruktora sportu z piłki siatkowej" (dyplom wydany przed 23.08.2013 r.) powinny podwyższyć swoje kwalifikacje do tytułu „Trenera piłki siatkowej PZPS” do 1 października 2020 r. Do tego czasu osoby te mają prawo do prowadzenia zespołów kobiet i mężczyzn w ramach systemu rozgrywek PZPS, PLPS S.A. i WZPS.

Mając na uwadze powyższy wymóg oraz zbliżający się termin 1 października 2020 r. Polski Związek Piłki Siatkowej wprowadza promocję dla wszystkich osób posiadających tytuł „Instruktora sportu z piłki siatkowej” (dyplom wydany przed 23.08.2013 r.).

Promocja polega na wydłużeniu o 8 miesięcy (z 18-tu do 26-ciu miesięcy) dostępu do materiałów dydaktycznych, próbnych testów i terminów przystąpienia do egzaminu.

Promocja obowiązuje od 15.06.2018 r. do 31.08.2018 r.

Instruktorzy piłki siatkowej chętni do skorzystania z promocji powinni:

1.     Zalogować się przez stronę www.egzaminytrenerskiepzps.pl  do systemu i utworzyć konto

2.     Opłacić dostęp w cenie 990 zł

3.     Przesłać skan legitymacji „Instruktor sportu z piłki siatkowej” na adres mailowy aswiderek@pzps.pl wraz z informacją o opłaconym dostępie do konta

Po otrzymaniu tej informacji dostęp do konta zostanie w ciągu kilku dni przedłużony z 18 do 26 miesięcy .

Promocja dotyczy także wszystkich aktywnych użytkowników (opłacony dostęp) systemu, posiadających dyplom „Instruktora sportu z piłki siatkowej” wydany przed 23.08.2013 r. Warunkiem przedłużenia abonamentu jest przesłanie skanu dyplomu „Instruktora sportu z piłki siatkowej” na adres aswiderek@pzps.pl wraz z informacją o opłaconym dostępie.

Jednocześnie przypominamy, że brak podwyższenia kwalifikacji do tytułu "Trener piłki siatkowej PZPS" w terminie do dnia 25 maja 2020 r. (ostatni termin egzaminacyjny przed sezonem 2020/2021) skutkował będzie niemożnością otrzymania licencji trenerskiej na sezon 2020/2021.

W celu uzyskania szczegółowych informacji nt. „Systemu weryfikacji przygotowania zawodowego oraz nadawania uprawnień trenerskich PZPS” wszystkich nowych i aktywnych użytkowników systemu zapraszamy na stronę www.egzaminytrenerskiepzps.pl. W razie wątpliwości proszę pisać na adres aswiderek@pzps.pl


08.02.2017 r.

Warunki Promocji

Z okazji mijającej rocznicy uruchomienia „Systemu weryfikacji przygotowania zawodowego oraz nadawania uprawnień trenerskich PZPS” Polski Związek Piłki Siatkowej wprowadza promocję dla wszystkich osób posiadających tytuł „Instruktora sportu z piłki siatkowej”.

Promocja polega na wydłużeniu o 8 miesięcy (do 26 miesięcy) dostępu do materiałów dydaktycznych, próbnych testów i terminu przystąpienia do egzaminu.

Promocja obowiązuje od 15.02.2017 r. do 15.04.2017 r.

Informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu PZPS osoby posiadające tytuł "Instruktora sportu z piłki siatkowej" powinny podwyższyć swoje kwalifikacje do tytułu „Trenera piłki siatkowej PZPS” w ciągu 5 lat tj. do 1 października 2020 r. Do tego czasu osoby posiadające tytuł „Instruktora sportu z piłki siatkowej” mają prawo do prowadzenia zespołów w ramach systemu rozgrywek PZPS, PLPS S.A. i WZPS.

Instruktorzy chętni do skorzystania z promocji powinni:

1.     Zalogować się przez stronę www.egzaminytrenerskiepzps.pl  do systemu oraz utworzyć konto

2.     Opłacić dostęp w cenie 990 zł

3.     Przesłać skan „Instruktora sportu z piłki siatkowej” na adres aswiderek@pzps.pl wraz z informacją o opłaconym dostępie

Po otrzymaniu tej informacji dostęp do konta zostanie przedłużony z 18 do 26 miesięcy w ciągu kilku dni.

Promocja dotyczy także wszystkich aktywnych (opłacony dostęp) użytkowników systemu posiadających tytuł „Instruktora sportu z piłki siatkowej”. Warunkiem przedłużenia abonamentu jest przesłanie skanu „Instruktora sportu z piłki siatkowej” na adres aswiderek@pzps.pl wraz z informacją o opłaconym dostępie.

Jednocześnie przypominamy, że brak podwyższenia kwalifikacji przez instruktorów piłki siatkowej do tytułu „Trenera piłki siatkowej PZPS” w terminie do dnia 01.10.2020 r. skutkował będzie niemożnością otrzymania licencji trenerskiej na sezon 2020/2021.

W celu uzyskania szczegółowych informacji nt. „Systemu weryfikacji przygotowania zawodowego oraz nadawania uprawnień trenerskich PZPS” wszystkich nowych i aktywnych użytkowników systemu zapraszamy na stronę www.egzaminytrenerskiepzps.pl. W razie wątpliwości proszę pisać na adres aswiderek@pzps.pl