Podmioty kształcące - teoria i praktyka

Zgodnie z sugestią uczestników konferencji w dniu 27.04.2015 r. dotyczącej "Kształcenia i weryfikacji przygotowania zawodowego trenerów PZPS", poniżej przedstawiamy wykaz podmiotów kształcących z praktyką. Lista jest otwarta

Równocześnie informujemy, że wyłączne prawo do nadawania tytułu "Trener piłki siatkowej PZPS" posiada Polski Związek Piłki Siatkowej

Dane wg kolejności wpływu. Za aktualizację danych kontaktowych odpowiada podmiot kształcący.

L.p. Nazwa podmiotu kształcącego trenerów piłki siatkowej
Adres strony internetowej
Adres mailowy do korespondencji
1 AKADEMIA HUMANISTYCZNO EKONOMICZNA w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Warszawie www.wststorwar.pl
bsomerschaf@ahe.lodz.pl
2 CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ AWF w Krakowie
www.awf.krakow.pl/index.php/studia-podyplomowe
studium@awf.krakow.pl
3 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. E. Piaseckiego w Poznaniu

www.awf.poznan.pl

www.dos.awf.poznan.pl

grysportowe@awf.poznan.pl

kowalinska@awf.poznan.pl

4 CENTRUM DOSKONALENIA KADR i SZKOLENIA AWF Poznań
www.awf.poznan.pl/cdks
cdks@awf.poznan.pl
5 WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Uniwersytet Rzeszowski
wf.ur.edu.pl

wwft@ur.edu.pl

woyto@hoga.pl

6

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej

Specjalizacja instruktorska (sportowa) z piłki siatkowej)–kierunek Wychowanie Fizyczne I st. (III rok, sem. V i VI ) i kierunek Wychowanie Fizyczne II st. (sem. III i IV)

www.awf-bp.edu.pl
bodaska@wp.pl
7

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej

Specjalizacja zawodowa – piłka siatkowa – kierunek Sport (III rok, sem. V i VI)

www.awf-bp.edu.pl
bodaska@wp.pl
8 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO we Wrocławiu, Centrum Doskonalenia Kadr www.awf.wroc.pl
cdk@awf.wroc.pl
9 NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Coaching Sport www.coachingsport.pl biuro@coachingsport.pl

10 POLSKA AKADEMIA SPORTU

www.pas.edu.pl

www.kursyinstruktorskie.edu.pl

kursy@pas.edu.pl

11 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach www.awf.katowice.pl g.grzadziel@awf.katowice.pl

12 INSTYTUT EDUKACJI I SPORTU w Olsztynie www.instytutolsztyn.pl biuro@instytutolsztyn.pl

13 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI KATEDRA NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU Specjalizacja: Trener Piłki Siatkowej PZPS www.wpsnz.uz.zgora.pl/wf/ tomaszekazs@o2.pl

14 EUROPEJSKIE CENTRUM SPORTU I NAUKI Wrocław www.ecsin.pl sekretariat@ecsin.pl

15 CKKS - CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR SPORTOWYCH www.ckks.pl iwona.kandora@ckks.pl

16 CENTRUM SZKOLEŃ INSTRUKTORSKICH "Green Way" www.szkolenia-gw.pl biuro@szkolenia-gw.pl