Wyższe uczelnie

Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej uchwałą nr. 6/2019 z dn. 12.02.2019 r. postanowił zmienić (rozszerzyć) obowiązującą od 2.02.2017 r. uchwałę Zarządu o 50% obniżce opłat za kształcenie i uzyskanie tytułu „Trener piłki siatkowej PZPS” dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce. Nowa uchwała 50% redukcją opłat obejmuje także studentów innych wyższych uczelni realizujących program kształcenia z zakresu „piłka siatkowa”. Zredukowana opłata dotyczyć będzie tylko studentów, na podstawie imiennej listy potwierdzonej przez dziekana uczelni, przesłanej przed opłatą na adres aswiderek@pzps.pl. Egzaminy odbywać się będą w siedzibie PZPS w Warszawie, ale w przypadku grupy min. 10 studentów, egzamin na wniosek dziekana może odbyć się w siedzibie uczelni bez dodatkowych kosztów. Tekst uchwały zamieszczono poniżej.

Proszę zapoznać się z jej treścią.

Uchwała Zarządu PZPS nr. 6/2019 z dn. 12.02.19

Uchwała Zarządu PZPS nr. 18/2017 z dn. 2.02.17