Organizacja kształcenia

  • Regulamin weryfikacji przygotowania zawodowego oraz nadawania uprawnień trenerskich PZPS wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.
  • Sposób zdobycia odpowiedniej wiedzy ogólnej i specjalistycznej przygotowującej do egzaminu będzie dowolny
  • Każdy będzie mógł przystąpić do egzaminu przygotowując się samodzielnie lub uczestnicząc w kursach organizowanych przez podmioty zajmujące się kształceniem
  • Zgodnie z założeniami tzw. "Ustawy deregulacyjnej" nie ma potrzeby posiadania tytułu "Instruktora sportu z piłki siatkowej" aby przystąpić do naszego kształcenia
  • Wszystkie tytuły trenerskie (kl. II, I i M) uzyskane przed 23 sierpnia 2013 r, a także tytuły uzyskane po zakończeniu kursów, które rozpoczęły się przed tą datą będą honorowane przez PZPS
  • Osoby posiadające tytuł "Instruktora sportu z piłki siatkowej" powinny podwyższyć swoje kwalifikacje do tytułu „Trenera piłki siatkowej PZPS” w ciągu 5 lat od daty wejścia w życie Regulaminu tj. do 1 października 2020 r . Do tego czasu osoby posiadające tytuł „Instruktora sportu z piłki siatkowej” (tytuł uzyskany przed 23.08.2013) będą miały prawo do prowadzenia zespołów w ramach systemu rozgrywek PZPS, PLS S.A. i WZPS
  • Osoby posiadające tytuły instruktorskie i trenerskie piłki siatkowej wydane po dacie wejścia w życie tzw. "Ustawy deregulacyjnej" (23.08.2013) powinny podwyższyć swoje kwalifikacje do tytułu "Trenera piłki siatkowej PZPS" aby pracować w systemie rozgrywek PZPS, PLS S.A. i WZPS