Opłaty

  • Zalogowanie się i korzystanie z materiałów dydaktycznych zgromadzonych na stronie internetowej www.egzaminytrenerskiepzps.pl będzie możliwe po utworzeniu własnego konta i opłaceniu abonamentu w kwocie 990 zł brutto
  • Opłata 990 zł (abonament podstawowy) zawiera koszty egzaminu, dostęp do materiałów dydaktycznych i testów próbnych przez okres 18 miesięcy od chwili uiszczenia należności oraz opłatę za dyplom
  • Każdy dodatkowy egzamin po zakończeniu ważności abonamentu podstawowego wymaga opłaty w kwocie 330 zł (abonament mini). Abonament mini stanowi opłatę za 1 egzamin i 4 miesięczny dostęp do platformy www.egzaminytrenerskiepzps.pl. Przed wykupieniem abonamentu mini sprawdź termin przyszłego egzaminu abyś miał czas na przygotowanie się do niego!
  • Na życzenie możliwość wystawienia faktury VAT dla każdej wniesionej opłaty. Po wprowadzeniu danych do faktury (przed opłatą!) na koncie użytkownika, prośba o fakturę generowana jest automatycznie przez system w momencie opłaty abonamentu. PZPS przesyła fakturę pocztą