Polityka Prywatności

Portal www.egzaminytrenerskiepzps.pl przestrzega prywatności użytkowników i chroni ich dane osobowe.

Każdy, kto korzysta z Portalu akceptuje zasady zawarte w niniejszej polityce prywatności, umieszczonej pod adresem www.egzaminytrenerskiepzps.pl.

W celu ochrony danych zastosowano szyfrowanie komunikacji pomiędzy komputerami dzięki certyfikatowi SSL, który chroni kanał wymiany danych w Internecie.

Prowadzona przez Administratora polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych jest zgodna z następującymi aktami prawnymi:
- ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Gromadzenie danych
Zalogowanie się do Portalu wymaga podania w odpowiednim formularzu danych osobowych, adresu e-mail oraz adresu do korespondencji.
Podanie danych osobowych jest konieczne i będzie służyło do identyfikacji użytkownika Portalu przed egzaminem trenerskim oraz do wystawienia i przesłania certyfikatu i dyplomu "Trenera piłki siatkowej PZPS". Podany adres mailowy dodawany jest do listy mailingowej osób zgłaszających się do egzaminu trenerskiego. Każdy z zarejestrowanych użytkowników ma prawo w dowolnym momencie zaktualizować swoje dane w naszej bazie.

Wykorzystanie danych
Dane identyfikacyjne użytkowników Portalu, nie są przekazywane jakiejkolwiek osobie trzeciej do żadnych celów.
Dane użytkowników, którzy zarejestrowali się w Portalu, wykorzystywane są w celu wysłania danemu użytkownikowi wiadomości o terminie egzaminu trenerskiego (ew. zmiany terminu), a przede wszystkim w celach ewidencyjnych związanych z przeprowadzeniem egzaminu trenerskiego i wystawieniem dyplomu.

Użytkownikowi w zakresie przetwarzanych przez Portal www.egzaminytrenerskiepzps.pl danych osobowych przysługują wszystkie uprawnienia wynikające z postanowień art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione upoważnionym pracownikom GIODO zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia Regulaminu korzystania z usługi dostępu do Portalu www.egzaminytrenerskiepzps.pl, naruszenia prawa lub gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane użytkownika mogą być udostępnione innym organom państwowym lub samorządowym, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości.

Wykorzystanie Cookie
Portal może wykorzystywać pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z jego zasobów. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych użytkownika. Pliki cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika - serwer, na którym umieszczono stronę www.egzaminytrenerskiepzps.pl może je odczytać przy ponownym połączeniu z komputerem użytkownika. Wyłączenie plików cookies w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów Portalu www.egzaminytrenerskiepzps.pl, ale może utrudnić wyszukiwanie zamieszczonych informacji.

Odnośniki do innych stron
Portal może zawierać odnośniki do innych stron, zamieszczane dla wygody i wiadomości użytkownika. Portal www.egzaminytrenerskiepzps.pl nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowane polityki prywatności.

Zmiana polityki prywatności
Potral www.egzaminytrenerskiepzps.pl zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności. Nowa polityka prywatności obowiązuje użytkowników od momentu udostępnienia jej pod adresem www.egzaminytrenerskiepzps.pl.

Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność, prosimy o kontakt mailowy z administratorem Portalu.